© 2015 Hagit Klaiman Tsofan

052-2517992

  • Facebook - Black Circle
פוסטים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload

December 17, 2018

חגית צופן - קשב וריכוז, מיקוד ואפקטיביות

ר. גדלה בסביבה אוהבת וחמה. הורים אוהבים, שמספקים לה בית חם תומך אוהב ו...שיפוטי.

לאורך השנים וריבוי הביקורת והציפיות שתלו בה הוריה,  היא למדה לסגור דברים בפנים.

ר.  אוהבת את הוריה ואת המשפחה, נענית ומשתתפת באירועים משפחתיים ובחוויות אחרות, אבל כל הזמן היא גם עומדת על המש...

Please reload